Seminarium Centrum Badań Żydowskich

W roku akademickim 2011/2012 rozpoczniemy cykl otwartych seminariów naukowych poświęconych historii społeczności żydowskiej w Polsce w XIX i XX w. Będą one okazją do wymiany poglądów i zapoznania szerszego grona zainteresowanych osób z rezultatami najnowszych badań nad tematyką żydowską prowadzonych na całym świecie.

Informacje o inauguracyjnym spotkaniu, które odbędzie się w październiku 2011 r., już wkrótce!


Praktyki studenckie

W ramach Centrum Badań Żydowskich studenci mają możliwość odbycia praktyk, które umożliwiają młodym badaczom zdobycie szeregu praktycznych umiejętności m.in. z zakresu edytorstwa i źródłoznawstwa. Praktyki są również okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu historii społeczności żydowskiej w Polsce w XIX i XX w.

Dotychczas w Centrum Badań Żydowskich praktyki odbyły cztery osoby.


W ramach Centrum Badań Żydowskich odbyły się następujące zajęcia:

Zajęcia kursowe:
Żydowskie Organizacje Polityczne w Polsce okresu międzywojennego.
Fenomen getta Łódzkiego.
Ruch syjonistyczny do II wojny światowej.

Wykłady monograficzne:
Ruch syjonistyczny po II wojnie światowej i państwo Izrael.


Copyright ©2005-2011 | Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich / University of Lodz, Centre for Jewish Research | email: judaica(at)uni.lodz.pl